ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

19 ตุลาคม 66
ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต
ชื่อผลงาน “แอปพลิเคชันสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดหาช่างเสริมความงาม BEAUTY CARE SPA & SALON” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา