ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

17 ตุลาคม 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกาญจน์ ปานสุวรรณ
ชื่อผลงาน “แอปพลิเคชันยาฝังคุมกำเนิด” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา