ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

28 กันยายน 66
ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.สมร หิรัญประดิษฐกุล
ชื่อผลงาน "กรรมวิธีการผลิตเมล็ดธัญพืชสำหรับถุงประคบร้อนและเย็น" ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร