ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

26 กันยายน 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจิรา ดีแจ้ง
ชื่อผลงาน "กล่องชุดระบบสุญญากาศที่มีปุ่มปรับความเร็วปั๊มสุญญากาศ สำหรับกรองสาร" ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร