ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

31 สิงหาคม 66
ผลงานของ นายกิตติ ปานมณี และ นายสมเกียรติ ใจพันธุ์
ชื่อผลงาน “การดัดแปลงระบบท่อน้ำร้อนของเครื่องวัดการแตกกระจายตัวของเม็ดยา (Modification of hot water pipe of disintegration tester)” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา