ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

28 สิงหาคม 66
ผลงานของ ดร.สุวลี นามวงษา
ชื่อผลงาน “สื่อดิจิทัลเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อสำหรับผู้ใช้งานแท็บเล็ตตามหลักการยศาสตร์” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา