นวัตกรรมผ้าทอนาโน เทคโนโลยี Nano Textiles

2020-06-18 DTT

นวัตกรรมผ้าทอนาโน

เทคโนโลยี Nano Textiles

..............................................................................

ผ้าทอนาโน สามารถกันแมลงและกันน้ำที่จะทำให้เกิดความชื้นได้ พร้อมทั้งสามารถใส่กลิ่นของดอกไม้ต่างๆ 🌺ที่เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดหรือดอกไม้ที่มีกลิ่นเฉพาะตัวได้ โดยขั้นตอนการผลิตไม่จำเป็นต้องสั่งทำจากโรงงานสามารถผลิตในระดับครัวเรือนหรือกลุ่มชุมชนได้

.

ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

.

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถติดต่อได้ที่

055-96-8780

กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี


Contact

  • กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  • ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

  • 055-968727
  • dtt@nu.ac.th
  • Division of Technology Transfer & Intellectual Property Management