แอปพลิเคชัน iHearth by NUH ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

2020-06-08 DTT

แอปพลิเคชัน iHearth by NUH ศูนย์โรคหัวใจ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

.........................................................................................

หัวใจนั้นสำคัญฉะไหน❤️i HEART Application

สำหรับติดตามดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

เป็นแอปพลิเคชั่นแรกของประเทศไทย

ที่ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้รวดเร็ว โดยสามารถเชื่อมต่อกับ Smart Watch สะดวกต่อการใช้งาน

ผู้วิจัย : รศ.ดร.จรัญ สายะสถิตย์

หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร

.

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถติดต่อได้ที่

055-96-8780

กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี


Contact

  • กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  • ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

  • 055-968727
  • dtt@nu.ac.th
  • Division of Technology Transfer & Intellectual Property Management