ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

22 พฤษภาคม 66
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แนวบุตร และ ดร.อุรศรี สูยะศุนานนท์
ชื่อผลงาน "ความรู้เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย" ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา