ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม“NU_PITCHING Empowering your business with Origgin

13 มิถุนายน 66
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม
“NU_PITCHING Empowering your business with Origgin"

รับสมัครนักวิจัยที่มีงานนวัตกรรมมหาวิทยาลัย TRL 2 ปีขึ้นไป พร้อมร่วมมือต่อยอดธุรกิจนวัตกรรมกับภาค Venture Capital จากประเทศสิงคโปร์ “เพื่อเปิดโอกาสร่วมพัฒนานวัตกรรมกับผู้ให้ทุนจากสิงคโปร์”

สมัครได้แล้ววันนี้ถึง 20 มิถุนายน 2566

ในวันอังคารที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 13:00 น.

ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลงทะเบียนเข้าอบรม
https://forms.gle/wjvx1spG4MLqajDL7