อบรมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมนักวิจัยสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

27 พฤษภาคม 66
⭐️ ประมวลภาพ อาจารย์ นักวิจัย ที่เข้าร่วม อบรมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมนักวิจัยสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566
เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมราชมนู ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สามารถดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3ICDCc0