ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

13 กุมภาพันธ์ 66
ผลงานของ รองศาสตราจารย์กาญจนา เชี่ยววิทย์การ นางสาวธัญปวีณ์ พิระยะกรณ์เกษม นายธนโชติ ณ มะกอก และนายวงศธร ต๊ะนา
ชื่อผลงาน ละครวิทยุเรื่อง "ระยะทางพิสูจน์รัก" ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา