ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

02 กุมภาพันธ์ 66
ผลงานของ รองศาสตราจารย์กาญจนา เชี่ยววิทย์การ นายสิทธิศักดิ์ มั่นประสงค์ และนายณัฐวัฒน์ สังข์จันทร์
ชื่อผลงาน ละครวิทยุเรื่อง "พนันเพื่อน" ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา