ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

26 มกราคม 66
ผลงานของ รองศาสตราจารย์กาญจนา เชี่ยววิทย์การนางสาวกนกพร ศุภกิจกาญจนา นางสาวณัฐภัทร บุญคง และนางสาวอินทิรา ขำพงศ์
ชื่อผลงาน ละครวิทยุเรื่อง "ทริปนี้หัวใจว้าวุ่น" ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา