ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี

09 มกราคม 66
ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เนติ วระนุช
ชื่อผลงาน “ผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดเหงือกปลาหมอ” ที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี