ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

13 มีนาคม 67
ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน สุวรรณคีรี, อาจารย์กิตติศักดิ์ คัมภีระ และนางสาวอัจฉรนันท์ ปานณรงค์
ชื่อผลงาน “วิดีทัศน์ เรื่อง การให้ความรู้ก่อนผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยเปลี่ยนข้อเข่าเทียม” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา