ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วม กิจกรรม อบรมเชิงปฎิบัติการระบบนิเวศที่เหมาะสมในการสร้าง startup : กรณีศึกษา สวทช.(NSTDA) (2 Coins)

28 กุมภาพันธ์ 67
พร้อมรับ 2 NU Research Coins แล้วรึยังคะ ถ้าพร้อม!!
กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ขอเชิญอาจารย์นักวิจัยเข้าร่วม กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการระบบนิเวศที่เหมาะสมในการสร้าง startup : กรณีศึกษา สวทช.(NSTDA)

โดย คุณศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ภายใต้ โครงการคลินิกวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 NU Research Coins

⏰ วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง Main Conference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) ม.นเรศวร

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/ym6TMRQrLMGrTN5b8