ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

25 มกราคม 67
ผลงานของ อาจารย์นราภรณ์ ขุนกำแหง
ชื่อผลงาน “ผ้ารัดหน้าท้องลดอาการปวดแผลในมารดาหลังผ่าตัดคลอด” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา