ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

18 มกราคม 67
ผลงานของ อาจารย์วรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน
ชื่อผลงาน “ภาพการ์ตูนสื่อการเรียนรู้ ชุด ระบำโบราณคดี” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา