ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

02 มกราคม 67
ผลงานของ ดร.วราภรณ์ ยังเอี่ยม
ชื่อผลงาน “แอปพลิเคชันรู้ทันโซเดียม” ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา