ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

2023-03-13 NEWS_DTT

🎉🎉 กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ

 

 

ผลงานของ ดร.เพชรศรี นนท์ศิริ ดร.เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์ รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต

ชื่อผลงาน “แพลตฟอร์ม ThaiWelltopia ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ" ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

_________________________________________

📌 หากสนใจติดต่อได้ที่กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ม.นเรศวร

Facebook : Division of Technology Transfer & Intellectual Property Management

Tel: 0 5596 8727

E-mail: dtt@nu.ac.th

Line : @138xwkjt

 

 


Contact

  • กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  • ชั้น 1 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

  • 055-968727
  • dtt@nu.ac.th
  • Division of Technology Transfer & Intellectual Property Management