ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

05 ธันวาคม 66
ผลงานของ ดร.จารุวรรณ ทองสนิท โอคุมุระ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ศรีโสภา
ชื่อผลงาน "กรรมวิธีการทำให้ผักสดอ่อนนุ่มโดยไม่ใช้ความร้อน" ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร