ผลงานที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี

สูตรผลิตภัณฑ์เต้าหู้ก้อนไข่ขาวและกรรมวิธีการผลิต

ดร.เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง และพร้อมคณะ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม


ผงแป้งคลุกตัวลูกสุกรแรกคลอด

รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี ทาตระกูล

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม


ผลิตภัณฑ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมที่มีส่วนผสมของสารสกัดเหงือกปลาหมอ

รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช

คณะเภสัชศาสตร์


สูตรตำรับครีมสมุนไพรสกัดตรีกฏุกนวดลดเซลลูไลท์แบบเพิ่มสารแต่งกลิ่น สูตรที่ 2

รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช

คณะเภสัชศาสตร์


ผลิตภัณฑ์ครีมทามือต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดฟ้าทะลายโจร

รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช

คณะเภสัชศาสตร์


เทคโนโลยีสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ(Bio-surfactant) ผลิตโดยแบคทีเรีย Brevib

ดร.ณิชากร คอนดี

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม


สบู่ล้างมือกำจัดกลิ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช

คณะเภสัชศาสตร์


ผลิตภัณฑ์แอนตี้แอจิ้งและไวท์เทนนิ่งผสมสารสกัดจากแก่นสาเกและสมอไทย

ศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์

คณะเภสัชศาสตร์


อุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพการหายใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนยุทธ ศรีหิรัญ, ดร.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ, คณะเภสัชศาสตร์


อุปกรณ์ช่วยหยอดตา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนยุทธ ศรีหิรัญ, ดร.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ, คณะเภสัชศาสตร์