*หมายเหตุ จำนวนการยื่นคำขอ เป็นจำนวนที่อยู่ในกระบวนการยื่น

อัปเดตข้อมูลล่าสุด : เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567

ข้อมูล : งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยนเรศวร